Prof. Dr. MEHMET DEMİRCİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MEHMET DEMİRCİ

T: (0282) 250 2151

M mdemirci@nku.edu.tr

W mdemirci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GEORG-AUGUST-UNİVERSİTAET GÖTTİNGEN (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİLCHWİRTSCHAFT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1971-1975
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1965-1969
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.
1988-2006
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1985-
Doç. Dr. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1980-
Arş. Gör. Dr. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1976-
Dr. GÖTTİNGEN ÜNİVERSİTESİ
1972-
Araş. Gör. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1969-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2006-
Bölüm Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1988-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Kimyası
Süt Teknolojisi
Gıda Bilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. aslı h., DEMİRCİ M., GÜMÜŞ T., DEMİRCİ A. Ş., Effect of gamma irradiation on chemical microbial quality and shelf life of shrimp, Radiation Physics and Chemistry, vol. 81, pp. 1923-1926, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. TAŞAN M., GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., Effects of storage and industrial oilseed extraction methods on the quality and stability characteristics of crude sunflower oil Helianthus annuus L, Grasas y Aceites, vol. 62, pp. 389-398, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. TAŞAN M., GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., Comparison of geometrical isomerization of unsaturated fatty acids in selected commercially refined oils, Grasas y Aceites, vol. 62, pp. 284-289, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. YILMAZ İ., DEMİRCİ M., Effect of Different Packaging Methods and Storage Temperature on Microbiological and Physicochemical Quality Characteristics of Meatball, Food Science and Technology InternationalSURGERY, PROCEEDINGS, VOLS 1-3, vol. 16, pp. 259-265, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. aslı ö., GÜMÜŞ T., ARICI M., DEMİRCİ M., Occurrence of Aflatoxin M1 in Raw Milk in Trakya Region Turkey, Asian Journal Of Chemistry, vol. 22, pp. 1879-1884, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. DEMİRCİ A. Ş., GÜMÜŞ T., DEMİRCİ M., Damacana suların mikrobiyolojik kalitesi üzerine pompa temizliğinin etkisi, tekirdağ ziraat fakültesi dergisi, vol. 4, pp. 271-275, 2007.
Özgün Makale CAB
7. GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., ESENDAL E., TAŞAN M., Fatty Acid Composition of the Oil from Developing Seeds of Different Varieties of Safflower Carthamus tinctorius L, Journal of the American Oil Chemists´ Society, vol. 84, pp. 47-54, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. ÖZDEMİR C., DEMİRCİ M., Selected Microbiological Properties of Kashar Cheese Samples Preserved with Potassium Sorbate, International Journal of Food Properties, vol. 9, pp. 515-521, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. TAŞAN M., DEMİRCİ M., Total and individual tocopherol contents of sunflower oil at different steps of refining, European Food Research and Technology, vol. 220, pp. 251-254, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. Ozdemir C., D. M., O. S., S. O., Production and some properties of yoghurt ice cream in Turkey, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 60, pp. 419-422, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. SAĞDIÇ O., DÖNMEZ M., DEMİRCİ M., Comparison of characteristics and fatty acid profiles of traditional Turkish yayik butters produced from goats ewes or cows milk, Food Control, vol. 15, pp. 485-490, 2004.
Özgün Makale SSCI
12. Gümüş T., A. M., D. M., A survey of barley malt and beer contamination with ochratoxin A in Turkey, Journal of the Institute of Brewing, vol. 110, pp. 146-149, 2004.
Özgün Makale SCI
13. KAYİŞOĞLU S., YILMAZ İ., DEMİRCİ M., YETİM H., Chemical composition and microbiological quality of the doner kebabs sold in Tekirdag market, Food Control, vol. 14, pp. 469-474, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. TAŞAN M., DEMİRCİ M., Trans FA in sunflower oil at different steps of refining, Journal of the American Oil Chemists´ Society, vol. 80, pp. 825-828, 2003.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
15. Demirci M., A. A., G. T., Presence of patulin in fruit and fruit juices produced in Turkey, Ernährungsumschau, vol. 7, pp. 262, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. ARICI M., DEMİRCİ M., GÜNDÜZ H. H., An investigation on Listeria spp contamination in white cheese made from sheep s milk in Tekirdag Turkey, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 54, pp. 90-91, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. Dogan M., U. M., D. M., Milk protein polymorphism in the population of Brown Swiss cattle in Turkey, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol. 23, pp. 51-56, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEMİRCİ M., Süt ve mamülerinin diyetteki önemi, Hasad Dergisi, cilt 2, ss. 25, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. Dıraman H., Ö. D., G. H. H., D. M., Trakya Bölgesinde Üretilen Çeşitli Süt Ürünlerinin Nitrat Ve Nitrit Düzeylerine Göre Kemometrik Yöntemlerle Sınıflandırılması, Gıda, cilt 34, ss. 387-394, 2014.
Özgün Makale
3. , Kayışoğlu, S., M.Demirci.. Effects of Storage Time and Condition on Mineral Contents of Grape Pekmez Produced by Vacuum and Classical Methods, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 1-7, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Çocuklar ޞişmanlıyor Mu?, Hasad Gıda Dergisi, cilt 21, ss. 12-12, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Güney Almanya'da yaşayan İtalyan, Yunanlı ve Türk Kadınlarının Beslenme Alışkanlıkları, Hasad Gıda Dergisi, cilt 20, ss. 19-21, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. TAŞAN M., GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., yemeklik karışım sıvı yağ adı altında tüketime sunulan yağların bazı oksidatif ve hidrolitik stabilite değerlendirinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Dünya Gıda Dergisi, cilt 9, ss. 102-104, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. , Gıda Güvenliği, Akademik Gıda, cilt 2, 2004.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Yemeklik Karışım Sıvı Yağ Adı Altında Tüketime Sunulan Yağların Bazı Oksidatif ve Hidrolitik Stabilite Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Dünya Gıda Dergisi, cilt 9, ss. 102-104, 2004.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , Ayçiçeği Yağının Kimyasal ve Fiziksel Rafinasyonu Sırasında Bazı Oksidatif ve Hidrolitik Stabilite Değerlerindeki Değişmeler, Dünya Gıda Dergisi, cilt 8, ss. 78-83, 2003.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , Sağlıklı beslenme, Alışveriş Noktası dergisi, cilt 1, 2002.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , Beslenmemizde sütün önemi, Gıda, 2002.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , Süt Ürünlerinde Kolesterol Oksidasyon Ürünleri, OMÜ. Ziraat Fak. Dergisi, cilt 17, ss. 61-68, 2002.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. , Türkiye'de üretilen peynir çeşitleri I, Dünya Gıda Dergisi, ss. 46-47, 2002.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
14. , Türkiye'de üretilen peynir çeşitleri II, Dünya Gıda Dergisi, 2002.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. , Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, Dünya Gıda, cilt 6, 2001.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
16. , Ankara Piyasasında Satılan Yağsız Süt tozlarının Yoğurt Üretiminde Kullanımı, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, cilt 5, 2000.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
17. , Vakum paketli taze kaşar peynirleri üzerine araştırmalar. Bazı önemli fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri ve olgunlaşma nedenleri II., Standard, cilt 38, ss. 59-63, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
18. , Vakum paketli taze kaşar peynirleri üzerine araştırmalar, I. Gıda Değeri ve Katkı Kalıntı (Nitrit) Düzeyi, Standard, cilt 38, ss. 64-67, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
19. , Yeri doldurulamayan bir gıda, Tereyağ, Food HI-Tec, ss. 22-24, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
20. , Farklı soğutma ortamları ve 12oC'de depolanan istavrit balığında meydana gelen kalite değişmeleri, Doğa, cilt 23, ss. 143-143, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
21. , Listeria monocytogenesin inek ve koyun sütünden yapılan beyaz peynirlerin imalat, olgunlaşma ve depolama aşamalarındaki durumu, Tr. J.of Agriculture and Foresty, cilt 23, ss. 1133-1137, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
22. , Türkiye'deki İsviçre esmeri sığırları populasyonunda süt protein polimorfizmi, Tr. J.of Veterinary and Animal Sciences, cilt 23, ss. 51-56, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
23. , Trakya Bölgesinde üretilen beyaz peynirlerin kalsiyum ve fosfor miktarları üzerine bir çalışma, Gıda, cilt 23, ss. 217-219, 1998.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
24. , Sağım makinalarının temizlik ve dezenfeksiyonu, Süt Teknolojisi dergisi, cilt 1, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
25. , Rekombinant sığır büyüme hormonunun ineğin süt verimi, sütün bileşimleri ve mastitis üzerine etkileri, Süt Teknolojisi dergisi, cilt 2, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
26. , Toplu yemek tüketimi yapılan yerlerdeki gıda kayıplarının araştırılması, Tarım dergisi, cilt 111, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
27. , 0-1 yaş arası bebekler için gerekli olan temel besinler, Gıda Teknolojisi dergisi, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
28. , Edirne Tava Ciğeri Yapımında Kullanılan Yağlarda ve Ciğerlerde Meydana Gelen Değişiklikler, Gıda Teknolojisi Dergisi, cilt 1, ss. 34-40, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
29. , Ekmek dilimleri büyütülmeli, Un Mamülleri Dünyası, cilt 3, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
30. , Pastörize sütün önemi, Süt Teknolojisi dergisi, cilt 1, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
31. , Tekirdağ ilinde hayvansal kaynaklı protein tüketimi, Gıda Teknolojisi dergisi, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
32. , Tekirdağ köftesinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi dergisi, cilt 4, ss. 12-29, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
33. , Dayanıklı yoğurt üretiminde yoğurdun pastörizasyon normu ve depolama sıcaklığının kalitesi üzerine etkisi, Milli Pro. Mer. yayınları, ss. 324-331, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
34. , ISO 9000'e Global Bakış, Standard, cilt 34, ss. 103-108, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
35. , Mevzuat açısından fermente süt ürünleri ve problemleri, Milli Pro. Merk. yayınları, ss. 366-369, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
36. , Yoğurdun beslenme ve sağlık için önemi, İnsan ve Kainat, cilt 110, ss. 50-54, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
37. , Yoğurt işletmelerinde alet ve ekpmanlar, Milli Pro. Merk. yayınları, ss. 231-245, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
38. , Kolestrole karşı balık yağı, İnsan ve Kainat, cilt 105, ss. 50-51, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
39. , Gıda piramiti rehberi, İnsan ve Kainat, cilt 95, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
40. , İslamiyette gıda mevzuatı, filozofi temeller ve pratik uygulamalar, Ziraat Müh. dergisi, cilt 261, ss. 28-30, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
41. , Okul çocuklarının beslenmesi, Hasad, cilt 8, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
42. , Trakya yöresinde requafort peyniri yapımı üzerine araştırmalar, T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi dergisi, cilt 2, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
43. , Peynir Yapım Teknolojisinde lysosim Kullanımı, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 55, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
44. , Süt endüstrisinde kullanılan starter kültürler. I. Su Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıkların Kültürt Kontrolü, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
45. , Tekirdağ limanından dış alımla sağlanan ayçiçeği ve soya yağlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırma, Gıda, cilt 7, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
46. , Türkiye'de gıda eğitimi, Gıda İşverenleri dergisi, cilt 24, ss. 7-8, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
47. , Vakum paketlemenin taze kaşar peynirlerinin gıda değeri ve katkı kalıntı (nitrit) düzeyi üzerine bir araştırma, , 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
48. , Peynir altı suyundan Laktoz (süt şekeri) üretimi, Animal Entinasyon, Hayvancılık Serisi, cilt 5, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
49. , Süt içmekten korkmayın, İnsan ve Kainat, ss. 20-21, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
50. , Penicillium requeforti Küf kültürü ile Blue Cheese Aroması Üretimi (Production of Blue Cheese Flover With P.roqueforti), Kükem Dergisi, cilt 14, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
51. , Sütün Üretimi Muhafazası ve Taşınması Sırasında Karşılaşılan Sorunlar, TİGEM, cilt 6, ss. 8-15, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
52. , Beslenmemizde yağların önemi, Hasad, cilt 6, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
53. , Beyaz peynir yapımının esasları, Hasad, cilt 6, ss. 29-31, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
54. , Kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında sütün önemi, Animalia, cilt 46, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
55. , Peynirin Beslenmemizdeki yeri ve önemi, Agro teknik, cilt 2, ss. 38-39, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
56. , Sağlımız açısından palm yağı, Hasad, cilt 6, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
57. , Süt endüstrisinde kullanılan bazı gazların özellikleri ve ürün kalitesine etkileri, Hasad, cilt 7, ss. 32-34, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
58. , Süt Teknoloğunun El Kitabı, Hasad, cilt 1, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
59. , Tekirdağ piyasasında satılan lorların bileşimi ve bazı mikrobiyolojik özellikleri üzerine bir araştırma, Gıda, cilt 16, ss. 291-294, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
60. , Trakya Bölgesinde Süt İşletmelerinin (Mandıraların) Bugünkü Durumu, Problemleri ve Çözüm Yolları, Her yönüyle Peynir, T.Ü. Ziraat Fakültesi , ss. 194-204, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
61. , Türkiye'de bitkisel yağ sanayiinin durumu, Agroteknik, cilt 1, ss. 34-35, 1991.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
62. , Sağım tesislerinde temizlik ve dezenfeksiyon, Hasad, cilt 6, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
63. , Süt üretimi ve süt kalitesi, Hasad, cilt 6, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
64. , Laktozun önemi ve malabsorbsiyon durumu, Agroteknik, ss. 1-3, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
65. , Peynirin beslenmemizdeki yeri ve önemi, Gıda, cilt 15, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
66. , Süt ve süt mamülleri sanayiinin 6. beş yıllık kalkınma planındaki hedefleri, Agroteknik, cilt 1, ss. 55-56, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
67. , Süt ve ürünlerinde Listeria tehlikesi, Animalia, cilt 39, ss. 27-29, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
68. , Trakya Bölgesinde üretilen vakum paketlenmiş taze kaşar peynirlerinin yapım tekniği, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri ve enerji değerleri üzerine bir çalışma, Gıda, cilt 15, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
69. , Peyniraltı suyunun önemi, Hasad, cilt 4, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
70. , Taze beyaz peynirlerimizin mineral madde miktarları ve enerji değerleri, Doğa, cilt 13, ss. 902-908, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
71. , Taze beyaz peynirlerimizin mineral madde miktarları ve enerji değerleri, Doğa, cilt 13, ss. 902-958, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
72. , Fermente süt ürünlerinin sağlığımızdaki yeri, Hasad, cilt 4, ss. 43-43, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
73. , Süt yağı ve kalp hastalıkları, Animalia, cilt 20, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
74. , Beslenme konusunda yeni tavsiyeler, İnsan ve Kainat, cilt 4, ss. 37-38, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
75. , Fosfatların süt ve mamüllerinde kullanımı, Hasad, cilt 3, ss. 32-32, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
76. , Kaliteli süt elde edilmesi, Trakya Yağ San. Aޞ. Yayınları, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
77. , Kolestrol nedir?, ne değildir?, Hasad, cilt 4, ss. 18-20, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
78. , Meme sağlığı ve süt kalitesi, Gıda Sanayii, cilt 5, ss. 40-41, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
79. , Ülkemizde önemli peynir çeşitlerinin mineral madde düzeyi ve kalori değerleri, Gıda, cilt 13, 1988.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
80. , Beyaz peynirde görülen hatalar ve alınacak önlemler, Beyaz Seminer, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
81. , İşletmeye gelen sütlerde yapılacak analizler, Beyaz Seminer, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
82. , Tuzlama şekilleri, salamura hazırlama, bakım ve yenilenmesi, Beyaz Peynir Semineri, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
83. , Peynirin besin değeri, Hasad, cilt 2, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
84. , Peynirin besin değeri, Hasad, cilt 2, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
85. , Sütte antibiyotik artıkları, Hasad, cilt 3, ss. 18-19, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
86. , Ülkemizde önemli peynir çeşitlerinin fiziksel ve kimyasal nitelikleri ve özellikle mineral madde bileşimi ve enerji değerleri üzerine bir araştırma, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
87. , Aşırı beslenme sorunları, Gıda, cilt 11, ss. 40-41, 1986.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
88. DEMİRCİ M., Aşırı beslenme sorunları, Gıda Dergisi, cilt 11, ss. 40-41, 1986.
Özgün Makale
89. , Modern yoğurt işleme tekniği, Hasad, cilt 2, ss. 27-29, 1986.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
90. , Süt alerjisi, İnsan ve Kainat, cilt 2, ss. 65-65, 1986.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
91. , Sütün diğer gıdalarla alınmasının önemi, Hasad, cilt 2, ss. 26-26, 1986.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
92. , Süt ve mamülerinin diyetik önemi, Hasad, cilt 2, ss. 25-25, 1986.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
93. , Laktozun insan beslenmesindeki önemi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 15, ss. 109-116, 1984.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
94. Mehmet D., Laktozun insan beslenmesindeki önemi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 15, ss. 109-116, 1984.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
95. Muharrem Ö., M. D., Türkiye de çay artıklarından kafein üretimi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Dergisi, cilt 15, ss. 1-2, 1984.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
96. , Türkiye'de çay artıklarından kafein üretimi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Dergisi, cilt 15, 1984.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
97. Mehmet D., H. G., Farklı oranlarda süt tozu katılmış inek sütlerinden değişik starter kültür katılarak elde edilen yoğurtların özellikleri üzerine bir araştırma, Gıda Dergisi, cilt 8, 1983.
Özgün Makale
98. , Farklı oranlarda süt tozu katılmış inek sütlerinden değişik starter kültür katılarak elde edilen yoğurtların özellikleri üzerine bir araştırma, Gıda dergisi, cilt 8, 1983.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
99. , Isı işlemin süte etkileri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Dergisi, cilt 14, 1983.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
100. DEMİRCİ M., Isı işlemin süte etkileri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Dergisi, cilt 14, ss. 1-2, 1983.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
101. , Süt sterilizasyonunda yararlanılan düzenler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Dergisi, cilt 14, 1983.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
102. Mehmet D., Süt sterilizasyonunda yararlanılan düzenler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Dergisi, cilt 14, ss. 3-4, 1983.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Taşan, M., Ü. Geçgel ve M. Demirci.. Comparison of Geometrical Isomerization of Unsaturated Fatty Acids in Selected Commercial Refined Oils, Grasas y Aceites, cilt 62, 2011.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Ozsunar,A., T. Gumus, M. Arıcı And M. Demirci. . Occurrence of Aflatoxin M1 in Raw Milk in Trakya Region, Turkey, Asian Journal of Chemistry, cilt 22, ss. 1879-1884, 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Yılmaz, İ., Demirci, M. . Effect of Different Packaging Methods and Storage Temperature on Microbiological and Physicochemical Quality Characteristics of Meatball, Food Science and Technology International, cilt 16, ss. 259-265, 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Geçgel, Ü., Demirci, M., Esendal, E., Tasan, M.. Fatty Acid Composition of the Oil from Developing Seeds of Different Varieties of Safflower (Carthamus tinctorius L.), Journal American Oil Chemist Society, cilt 84, ss. 47-54, 2007.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , C.Ozdemir, M.Demirci.. Selected Microbiological Properties of Kashar Cheese Samples Preserved with Potassium Sorbate, International Journal of Food Properties, cilt 9, ss. 515-521, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , S.Kayışoğlu and M.Demirci. . Effects of Storage Time and Condition on Mineral Contents of Grape Pekmez Produced by Vacuum and Classical Methods, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 1-7, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Tasan M, Demirci M.. Total and individual tocopherol contents of sunflower oil at different steps of refining, EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, cilt 220, ss. 251-254, 2005.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Ozdemir C, Demirci M, Ozdemir S. Production and some properties of yoghurt ice cream in Turkey, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt 60, ss. 419-422, 2005.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , Sagdic O, Donmez M, Demirci M.. Comparison of characteristics and fatty acid profiles of traditional Turkish yayik butters produced from goats, ewes or cows milk, FOOD CONTROL, cilt 15, ss. 485-490, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , Gumus T, Arici M, Demirci.. A survey of barley, malt and beer contamination with ochratoxin A in Turkey, JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, cilt 110, ss. 146-149, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , Kayisoglu S, Yilmaz I, Demirci M. Chemical composition and microbiological quality of the doner kebabs sold in Tekirdag market, FOOD CONTROL, cilt 14, ss. 469-474, 2003.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , Tasan M, Demirci M.. Trans FA in sunflower oil at different steps of refining, JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, cilt 80, ss. 825-828, 2003.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. , Demirci M, Arici A, Gumus T.. Presence of patulin in fruit and fruit juices produced in Turkey, ERNAHRUNGS-UMSCHAU, cilt 50, ss. 262, 2003.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
14. , Arici M, Demirci M, Gunduz HH.. An investigation on Listeria spp. contamination in white cheese made from sheeps milk in Tekirdag, Turkey, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt 54, ss. 90-91, 1999.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. , Dogan M, Ustdal M, Demirci M.. Milk protein polymorphism in the population of Brown Swiss cattle in Turkey, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt 23, ss. 51-56, 1999.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DEMİRCİ M., Traditional Foods from Adriatic to Caucasus Proceedings Book, Yayın Yeri: Başak Ofset, 2010.
Bilimsel Kitap
2. DEMİRCİ M., Quality of Meat and Meat Prodcuts, Yayın Yeri: Transworld Research Network, India, 2009.
Bilimsel Kitap
3. DEMİRCİ M., Food Research Safety and Policies, Bölüm: The effect of raw milk microflora on white pickled cheese quality’, Yayın Yeri: Nova Science Publishers, 2005.
Bilimsel Kitap
4. Öksüz. Ö., D. M., Food Research Safety and Policies, Bölüm: The Effect of Raw Milk Microflora on White Pickled Cheese Quality, Yayın Yeri: Nova Science Publishers Inc, 2005.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DEMİRCİ M., Gıda Kimyası, Yayın Yeri: Toprak Ofset, 2016.
Ders Kitabı
2. DEMİRCİ M., Gıda Kimyası, Yayın Yeri: Onur Grafik İstanbul, 2014.
Bilimsel Kitap
3. DEMİRCİ M., Beslenme, Yayın Yeri: Onur Grafik İstanbul, 2011.
Bilimsel Kitap
4. DEMİRCİ M., Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü, Yayın Yeri: Anadolü Üniversitesi Yayınları, 2010.
Ders Kitabı
5. Arıcı M., D. M., Soru ve Cevaplarla Süt Mikrobiyolojisi, Yayın Yeri: Onur Grafik, 2003.
Kitap Tercümesi
6. Mehmet D., O. Ş., Süt İşleme Teknolojisi, Yayın Yeri: Hasad, 2003.
Ders Kitabı
7. Mehmet D., H. G., Süt Teknoloğunun El Kitabı, Yayın Yeri: Hasad, 2003.
Ders Kitabı
8. Mehmet D., Y. S., Süt ve Süt Ürünleri Memeden Mamül Maddeye Süt, Yayın Yeri: Hasad, 1991.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TIRPANCI SİVRİ G., DEMİRCİ A. Ş., DEMİRCİ M., Biogenic Amines in Meat and Meat Products, International 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
2. SOYSAL M. İ., ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., DEMİRCİ M., YILMAZ İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Buffalo meat and its characteristic properties, 8th Balkan Animal Science Conference BALNİMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
3. DURAKLI VELİOĞLU S., TIRPANCI SİVRİ G., SOYSAL M. İ., DEMİRCİ M., Buffalo milk products, 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
4. GEÇGEL Ü., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., TAŞAN M., YILMAZ İ., Conjugated linoleic acid (cla) content in animal products, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
5. KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., YILMAZ İ., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Effect of fatty acid composition on red meat quality, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
6. YILMAZ İ., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Meat quality and physicochemical properties of lamb meat, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
7. ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., YILMAZ İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Nutritional facts of goat meat, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
8. TAŞAN M., KURULTAY Ş., ŞİMŞEK O., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., YILMAZ İ., GEÇGEL Ü., Nutritional value of offal products, 8th Balkan Animal Science BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
9. DEMİRCİ M., ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., SOYSAL M. İ., YILMAZ İ., TAŞAN M., GEÇGEL Ü., Red meat production in Turkey, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
10. SÖZERİ D., AKIN N., DEMİRCİ M., Antimicrobial effect of essential oil extracts of onion and garlic, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
11. DEMİRCİ A. Ş., DEMİRCİ M., APAYDIN H., GÜMÜŞ T., The antibacterial effects against some foodborne pathogenic bacteria of propolis samples from different regions of Turkey, 13th Asian Apicultural Association Conference (24.04.2016-26.04.2016).
Poster
12. KAPTAN B., TAŞAN M., ÖKSÜZ Ö., SOYSAL M. İ., DEMİRCİ M., Determination of fatty acid compositions of buffalo milk fats with the emphasis on the conjugated fatty acids in buffaloes from Catalca Turkey, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
13. KAPTAN B., DEMİRCİ M., TAŞAN M., Nutritional and therapeutic properties of buffalo milk, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
14. TIRPANCI SİVRİ G., DEMİRCİ M., The Health Effects of Olive Oil Usage in Traditional Mediterranean Diet, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
15. DEMİRCİ M., BARUT GÖK S., Traditional Turkish Cuisine Heritage, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
16. Geçgel.Ü ., E. E., T., M., Fatty acid composition of the oil of developing seeds of different varieties of safflower Carthamus tinctorius L, 6th International Safflower Conference, Proceedings (06.06.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
17. GEÇGEL Ü., DEMİRCİ M., ESENDAL E., TAŞAN M., Effects of sowing dates on some physical chemical and oxidative properties of different varieties of safflower Carthamus tinctorius L, 6th International Safflower Conference, Proceedings (06.01.2005-10.06.2005).
Tam metin bildiri
18. Kayişoglu. S., D. M., Bazı pekmez çeşitlerinin bileşimlerinin karşılaştırılması, I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Tam metin bildiri
19. Kayişoğlu. S., D. M., Bazı pekmez çeşitlerinin bileşimlerinin karşılaştırılması, I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Tam metin bildiri
20. Taşan. M., K. A., D. M., Effects of refining conditions on the color values of sunflower oil, ISFP, 4th International Conference on Agro and Food Physics.
Özet bildiri
21. Kayişoğlu. S., D. M., Farklı yöntemlerle üretilen pekmezlerde depolama süresi ve koşullarının HMF miktarına ve bazı duyusal özelliklerine etkileri, I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Tam metin bildiri
22. Gündüz. H., D. M., Pestigen, I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Özet bildiri
23. Gümüş. T., A. M., D. M., Vorkommen von Patulin in Früchten und Fruchtsà ften in der Türkei, 24. Mykotoxin-Workshop.
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DEMİRCİ M., Geleneksel Akdeniz Tipi Diyet, 3. Türkiye Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (10.05.2012-12.05.2012).
Poster
2. TAŞAN M., DEMİRCİ M., Ayçiçeği yağının rafinasyonu sırasında bazı oksidatif ve hidrolitik stabilite değerlerindeki değişimler, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi (17.02.2003-20.02.2003).
Tam metin bildiri
3. ., S. E., Avrupa Birliği Ülkelerinde Gıda Denetim Sistemleri ve Ülkemizdeki Sistemin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 10. Gıda Kongresi..
Özet bildiri
4. ., ., ., A., ., Bebek Orijinli Lactobacillus spp Kullanılarak Probiyotik Dondurma Üretimi ve Depolama Süresince Probiyotik Bakteri Canlılığı İle Diğer Bazı Özelliklerin Belirlenmesi, Türkiye 10. Gıda Kongresi.
Özet bildiri
5. ., ., D. M., Buldan Üzüm Köftesi, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Özet bildiri
6. Geçgel. Ü., T. M., A. M., M., Ç., H., Edirne Badem Ezmesinin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Özet bildiri
7. Dıraman. H., D. M., Geçmişten günümüze geleneksel gıda olarak natürel zeytinyağı üretimi, I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Tam metin bildiri
8. ., ., ., A., G., M., Kırklareli İlinde Geleneksel Olarak Üretilen Pancar Pekmezlerinin Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Özet bildiri
9. DEMİRCİ M., Süt Sanayiinde Yüksek Basınç Uygulamaları, Türkiye 9. Gıda Kongresi.
Özet bildiri
10. Yılmaz. İ., B. B., Y., M., Tekirdağ Köftesinin Özellikleri ve İl Ekonomisine Katkısı, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.
Özet bildiri
11. Dıraman. H., Ö. D., G. H., M., Trakya Bölgesinde Üretilen Çeşitli Süt Ürünlerinin Nitrat Ve Nitrit Düzeylerine Göre Kemometrik Yöntemlerle Sınıflandırılması, Türkiye 10. Gıda Kongresi.
Özet bildiri
Editörlükler
1. Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, Yayın Yeri: SİMEDYA GRUP, Yayın Kurulu Üyeliği (01.07.2015-30.09.2015).
Ulusal Dergi EBSCO
2. Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, Yayın Yeri: SİMEDYA GRUP, Yayın Kurulu Üyeliği (01.10.2015-31.12.2015).
Ulusal Dergi EBSCO
3. Akademik Gıda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, Yayın Yeri: SİMEDYA GRUP, Yayın Kurulu Üyeliği (01.04.2015-30.06.2015).
Ulusal Dergi EBSCO
4. akademik gıda gıda bilimi ve teknolojisi dergisi, Yayın Yeri: SİMEDYA GRUP, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2015-31.03.2015).
Ulusal Dergi EBSCO
5. .
Ulusal Kitap
6. .
Ulusal Kitap
7. .
Ulusal Kitap
8. .
Ulusal Kitap
9. .
Ulusal Kitap
10. .
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Food and Nutrition Sciences, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
2. Journal of Food Processing and Preservation, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Food and Nutrition Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Gıda Teknolojisi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ödüller
1. , 2007.
Üyelikler
Namık Kemal Üniversitesi Yöentim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-.
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), Bilim Kurulu Üyeliği, Üye, 2010-.
Gıda Güvenliği Dergisi, Bilim Kurulu Üyeliği, Üye, 2008-.
MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş., Danışma Kurulu Üyeliği, Üye, 2008-.
Gıda Güvenliği Derneği, Danışma Kurulu Üyeliği, Üye, 2008-.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Fakülte Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-.
Gıda Mühendisliği Dergisi, Bilim Kurulu Üyeliği, Üye, 2005-.
Dünya Gıda Dergisi, Bilim Kurulu Üyeliği, Üye, 2004-.
Trakya Üniversitesi Ziraat Fak. Fakülte Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1998-2006.
stanbul Büyükşehir Belediyesi, Danışman, 1998-2000.
Trakya Üniversitesi Senatosu (Senatör), Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-1995.
Institute of Food Technologists, Üye, 1991-2005.